Mahya

Kuru mahya sistemi olarak bilinen sistem temel olarak, mahya kiremitlerinin eski yöntemlerde uygulandığı gibi harç ile birleştirilmesinin tersi bir yöntemdir. Harçlı sistemde, çatı arasında oluşan nem ve buharın tahliyesi çok zordur. Bu da yapı elemanlarının zamanla bu nemden işlevlerini yapmalarını engeller. Kuru mahya sisteminde ise bu oluşan nem, nefes alan örtüsü sayesinde tahliye edilir. Ayrıca, toz, yağmur ve karın içeriye girmesi imkansızdır.

Sistem mahya bandı, mahya tespit elemanı ve aşık taşıma profilinden müteşekkildir.